Khanty-Mansi Autonomous Area
img48.jpg

Khanty-Mansi Autonomous Area

         
Khanty-Mansi Autonomous Area

CCI of the Khanty-Mansi Autonomous Area

Region of operation: the Khanty-Mansi Autonomous Area
Date of establishment: 28.08.93

President - Alexander I. Kobanov

Postal Address: 128, Gagarin Str., Khanty-Mansiysk, Khanty-Mansi Autonomous Area - Yugra, 628006, Russia
Tel.:(3467) 335-255, 335-905,335-582
Fax: (3467)335-225
E-mail: mail@tpphmao.ru
Web: http://www.tpphmao.ru/

Nyagan CCI

Region of operation: Nyagan
Date of establishment: 10.02.98

President - Igor A.Ilyk

Postal Address: 16 Aviatsionnaya St., Nyagan, the Khanty-Mansi Autonomous Area, the Tyumen Region 627790, Russia
Tel.: (34672) 6-66-66
Fax: (34672) 6-72-16
E-mail: ncci@mail.ru
Web: http://www.nyagan-tpp.ru/

Nizhnevartovsk CCI

Region of operation: Nizhnevartovsk, the Khanty-Mansi Autonomous Area
Date of establishment: 20.12.98

President - Sergey F. Zemlyanikin

Postal Address: 19A Dzerginskogo St., Nizhnevartovsk, the Khanty-Mansi Autonomous Area, the Tyumen Region 628615, Russia 
Tel.: (3466) 65-11-37, 65-11-57,65-11-85
Fax: (3466) 65-11-37, 65-11-57
E-mail: tpp-1@rambler.ru
Web: www.tppnv.ru/

Surgut CCI

Region of operation: Surgut
Date of establishment: 27.09.96

President - Antonina I. Kopeyko

Vice-President - Vladimir N. Bolotov (50-09-51)

Postal Address: 34A 30 Let Pobedy St., P.O. Box 30, Surgut, the Khanty-Mansi Autonomous Area, the Tyumen Region 626400, Russia
Tel.: (3462) 50-09-50, 50-15-70
Fax: (3462) 50-09-50
E-mail: tpp@stpp.surguttel.ru
Web: http://www.stpp.surguttel.ru/