Kamchatka Region
img48.jpg

Kamchatka Region

         
Kamchatka Region

CCI of the Kamchatka Region

Region of operation: the Kamchatka Region
Date of establishment: 22.03.94

President - Sergey B. Kuzminitsky

Postal Address: 29/1  of.401 K.Marx Av., Petropavlovsk-Kamchatsky, the Kamchatka Region 683031, Russia
Telephone/Fax: (4152)25-22-86
E-mail: mailto:%3Cbr%3Etppkam@mail.kamchatka.ru